ARTIKELS

Om de opgedane kennis uit het archiveringswerk te delen, schrijven we regelmatig artikels over de goochelgeschiedenis. In deze publicaties gaan we dieper in op zaken die we reeds in boekvormen hebben behandeld.

 

Verschillende magazines waarin onze artikels zijn gepubliceerd:

 

De Escamoteur, het goochelmagazine van de lage landen

Het circusmagazine, het Vlaamse magazine voor circus in België

De Piste, het Nederlandse magazine voor circus in Nederland

Ye Old Magic Magazine, historisch Engelstalig goochelmagazine 

Genii Magazine, het Amerikaanse goochelvakblad

De Nacht van de Magie, artikels over magie in steden

Tijd-Schrift, Heemkunde en lokaal erfgoedpraktijk in Vlaanderen

M-U-M Magazine, Amerikaans goochelvakblad

Magicol, historisch goochelvakblad

Perennial Mystics, Ann Hardy the Singing magician