Meesters van de verwondering

Een voordracht over de boeiende kroniek van dit metier in onze contreien. Een verhaal vol liefde, avontuur en dromen maar ook bedrog, nijd en jaloezie.
 
De eerste goochelaar die begin 1800 het goochelen internationaal op de kaart wist te zetten, magie in het koningshuis, internationale vedetten, de blunder van Houdini, de vrouwelijke wereldkampioen en de rariteiten op de foor… Stuk voor stuk opmerkelijke figuren met geweldige verhalen, allen afkomstig uit België.
 
Geïllustreerd met foto’s en zeldzaam filmmateriaal vertelt Kobe Van Herwegen het boeiende relaas van onze grootste verwonderaars en demonstreert hij ook enkele van hun technieken.

REFERENTIES: Skepp, Hogeschool West Vlaanderen, diverse bibliotheken, Davidfondsen en heemkundige kringen in Vlaanderen, The Magic Circle in Londen, European Magic History Conference, Kring Circusvrienden Vlaanderen,...

 Suzy Wandas, the lady with the fairy fingers

Wanneer de Belgische Suzy Wandas in 1896 in een foorwagen wordt geboren, wijst niets erop dat het kermismeisje zal uitgroeien tot een internationale ster. Het voorprogramma van Josephine Baker, de grootste zalen van Europa en zelfs het Koninklijke Theater Carré in Amsterdam: overal kan ze op staande ovaties rekenen.

Die roem staat soms in schril contrast met hard werken en bittere armoede. Telkens wanneer een wereldoorlog uitbreekt, moet Suzy vechten om te overleven. Tot de liefde overwint op Expo 58 en ze alles laat vallen om naar Amerika te verhuizen. Daar komt haar Amerikaanse droom uit.Op maat

Ons uitgebreide archief maakt het mogelijk om individuele lezing op maat te maken. Dit kan kan gaan over een specifieke magiër uit onze geschiedenis, maar ook over een bepaalde goocheldischipline of locatie.

 

Goochelaars waarover inmiddels een afzonderlijke lezing beschikbaar is zijn o.a.: Ann Hardy, Josmah, Jean Lambert Pickman, Monarque...